ИЗКУСТВОТО ДА НАПИШЕШ БИЗНЕС ПЛАН

Или как да подредиш бизнес идеята си в няколко стъпки.

„Трябва да напиша бизнес план, Цане, а нямам никаква идея как. Ако нямам бизнес план няма да ползвам финансиране. Това означава, че не мога да стартирам бизнеса си“. Това беше трета ни среща с Мария, която от години мечтаеше за това, как да започне малък бизнес и така да се посвети на това, което обича да прави най-много. Не само Мария се чудеше как да напише своя Бизнес план, същият въпрос имаше и Николай, който ръковедеше голяма компания. Той търсеше съвет как да представи плановете си за развитие по най-добрия начин.

Защо е необходимо да пишем Бизнес План?

Опитът ни при консултиране на стотици бизнеси и идеи ни е показал, че често не е ясно за какво ни необходим бизнес план. Възприемаме го като „ненужен“ или „формален”, когато ни трябва при кандидатстване за кредит или за пред инвеститор.

Но смисълът и целта на всеки бизнес план е същият като архитектурния план когато строим къща. В него подреждаме идеите, мечтите и страхове си. Започваме със схемата на бизнеса – това е основната ни конструкция. Кой и как го управлява, кой помага, къде се случват производството и продажбите. Правим хоризонтален и вертикален разрез и поставяме нещата на хартия, за да ги погледнем отстрани. 

Бизнес планът е първо за нас самите, за да може да направим реален преглед на идеята ни. Да видим какви ресурси имаме и какво е необходимо да се добави. Как искаме да се развиваме във времето и колко бързо. 

Нашите възможности и потенциал

Добре написаният Бизнес план ще ни помогне да видим възможностите и потенциала си и ще ни покаже рискове, които може да срещнем по пътя. Ще видим ясно къде се надценяваме и къде се подценяваме. Ще ни напомни как да използваме конкурентните си предимства, ще ни покаже и какви финансови средства са ни достатъчни в началото, а какви след това. 

Когато започнем да правим изчисления ще видим по-ясно колко време е необходимо на идеята ни да стане печеливша, така наречения (break even point). Можем да определим кои са основните факторите, от които зависи развитието на базнеса ни (факторен анализ) и колко силно е въздействието им. Изхождайки от това какво влияе за реализирането ѝ можем да направим няколко сценария (песимистичен, оптимистичен и реалистичен), за да сме подготвени и да имаме  План А и План Б. 

Така знаейки до голяма степен как ще се развие идеята ни, ние можем да усетим дали това отговаря на очакванията и мечтите които имаме. 

Business Plan

И така как се пише бизнес план?

Има няколко основни елементи, които изграждат всеки един бизнес план. Условно можем да го разделим на Идейна и Финансова част.

С бизнес план имаме за цел да отговорим на няколко въпроса:

Кой? (ще прави)

Какво? (ще се прави)

Защо? (ще се прави)

Как? (ще се прави)

Кога? (ще се прави)

Колко? (ще ни струва да го правим и пак Колко ще печелим)

С кого? (ще го правим)

Къде? (ще правим бизнеса)

Отговаряйки на тези въпроси, изготвяме нашия бизнес план, като ползваме различни „инструменти“ за да направим коректната оценка и реален поглед. Задължително ще включим:

 • Анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите (SWOT)
 • ОПР и Баланс
 • Себестойност и Ценови анализ
 • Парични потоци
 • Анализ  на заинтересованите страни (Stakeholder analysis)
 • При желание може да добавим Scenario анализ и факторен анализ.

Бизнес планът може да е по-общ, но за определени ситуации – особено, ако го подготвяте за чужди очи е изключително важно да е детайлен. Чували сте фразата „дяволът е в детайлите“, нали? Имено в тях често се крие гениалността или провала на една идея.

Бизнес План в  7 стъпки:

 1. Кой? – Представяне на компанията и хората в нея – кой за какво отговаря.
 2. Какво? – Какъв е предмета на дейността? Каква стока или услуга ще се предлага. Какво правят другите? Пазарен анализ на конкуренти и състояние на пазара: новатор ли сте или стъпвате на зрял пазар.
 3. Защо?  – Конкурентни предимства, които имате, спрямо другите на пазара? Какъв е опитът в тази сфера? Какъв е мотивът и защо това е важно за Вас?
 4. Кога? – Времеви хоризонт – какво сте направили до тук и как очаквате да се развият следващите 12 месеца (по-подробно) и в по-общи линии за следващите 3 години.
 5. Колко? – Отчитане размерът на вложените до момента време, средства и услилия. Оценка на това какви ресурси имаме на разположение –  както финансови, така и социални и интелектуални.
 6. С кого? – Ще го правим ли в партньорство, ако да, с кого? Какъв екип ще ни е необходим, какви специалисти и от къде ще ги привлечем.
 7. Къде? – Бизнесът ще е се развива дигитално или имаме нужда от офис, производствена база, представяне на пазара

Спрямо отговорите на всеки един от тези основни въпроси може да се прецени къде е необходима по-детайлна картина. В нашата работа към отговорите, поглеждаме от друг ъгъл и задаваме критични въпроси, за да видим дали те са обмислени в дълбочина спрямо конкретния клиент на база водещите и мотивиращи го фактори Водещите човешки нужди.

Когато направихме анализа на Мария, се оказа, че тя има много повече от колкото очакваше, рисковете за дейността бяха минимални и стартира уверена с конкретен план за действие. Две години по-късно, след много работа тя е превърнала хобито си в бизнес. Срещна се със своя „идол“ в бранша – нещо, което ѝ се струваше като непостижима цел по-рано. Със същия бизнес план Николай избра един от трите възможни пътя за развите на бизнеса, спрямо варианта, който прецени, че ще му носи не само добри финансови параметри, но и емоционално удволтворение.

И за Финал

Така както както си представяте Вашата мечта и отивате при архитект, който да превърне в проект тази Ваша мечта, по същият начин, както ако имате бизнес идея, отидете при консултант, за да изготвите заедно план как дая постигнете.

Не се отказвайте от бизнес плана само, защото не сте финансист и не знаете как да го направите или защото не търсите финансиране. Приемете, че както се вслушвате в личния си треньор за спортния режим или във фризьора за визията си, така следва да се обърнете към професионалисти и в тази област. Бизнес планът е Вашият план за развитие на бизнеса Ви, пътят, който Вие самите избирате и е необходим еждневно.

Бизнес планът не е просто ненужен документ, а картата към реализирането на Вашата бизнес идея.

За нас ще е у доволствие да съставим заедно Вашия бизнес план за следващите една до три години.