Генерирай идея

72% от клиентите, на които сме помогнали да започнат свой бизнес нямат предишен опит като предприемачи