Може ли бизнес да порасне, ако няма екип?

Как се появява този екип, когато говорим за създаването му от самото начало? Как се управлява, когато вече е създаден, но към него следва да се присъединят нови хора? Какво се случва, когато бизнесът поема в нова посока и има нужда от нови идеи и начини на превръщането им в реалност?

Управлението на хора е функция на мениджъра, която обхваща много и различни негови качества – да не кажем всички. 

Въпреки огромната важност на темата за развитието на всеки бизнес, често наблюдаваме подхода „аз това го мога“.

Истината е, че за да го може управителя, то следва целенасочено да се подготвя и да работи в посока на усъвършенстване на уменията си за създаване на екип, задържане и мотивиране на съществуващия екип и умело да прилага успешната раздяла със служителите си. 

Високата ефективност на управлявания екип се достига при непрекъсната работа на мениджъра и правилно измерване на ключови показатели, свързани с ефективното управление на екипа. 

Въпреки изключителната важност на подбирането на правилните хора за вакантната позиция, рядко в малкия бизнес срещаме цифри, които показват, колко струва грешният избор на нов служител. Каква възможност за нов пазарен дял е пропусната, ако не е назначен такъв? Ако пък често се променя персонала – до какъв репутационен риск може да доведе това за самата фирма.

Управлението на екипа не е еднократен акт и не се изчерпва с назначаването и освобождаване на хора.  Моделът на управление на мениджъра изгражда цялостната бизнес атмосфера в компанията.

Мотивацията на служителите в компанията е определящ фактор за постиженията на екипа. Изключително важно е запомнянето и разбирането, че назначаваме по професионални качества и умения, а се разделяме заради отношения.

Говоренето за успешния екип е многопластово и ученето в създаване на такъв, следва да е неизменна част от придобиването и подобряването на управленски умения, които да превърнат компанията ни от успешна – просперираща. 

За основите и предизвикателствата при изграждане, мотивиране и делегиране ще говорим със собственици на бизнеси по време на предстоящата Академия за предприемачи.