На пръв поглед всички  бизнес дейности са толкова различни една от друга, че е невъзможно да се измисли схема, по която да се определят. 

Какво изобщо може да е общото между малка хлебарница и бутикова дигитална компания? Или пък между био-производство на зеленчуци и производство на козметика?

Всъщност общите черти са много повече, отколкот се предполага, но те се крият не в естественото на бизнеса, а в неговите харатеристики като организация и етапи на развитие.

В зависимост от етапа на развитие, в който се намират, малките фирми преминават през 5 фази на растеж. Всяка фаза има своите специфики, рискове и възможности и за да успеете да сбъднете мечтите си, трябва ясно да разбирате къде се намира вашият в този път и какви са вашите следващи стъпки.Фаза 1: Създаване

Характеристики: Фирмите във фаза Създаване тъкмо са изминали пътя от идея до реализация. Имат своя първи клиент или няколко клиента, а основната движеща сила е креативността на основателя/основателите. 

Собственикът върши всичко или, ако има служители, ги управлява директно. 

Плюсове: Това е етап, в който всичко все още предстои. Желанието за развитие, удоволствието от малките, но успешни стъпки, първите спечелени средства – всичко това дърпа малката фирма напред. И най-ключовотот е да намерим своя продукт или услуга.

Рискове: В тази фаза обикновено са и най-честите фалити. Дължи се на липса на управленски опит на основателя, лоша преценка на разходите, неправилно таргетиране на продукта/услугата, или силна конкуренция. Ако средствата свършат, бизнесът затваря. 

За да не се случи това, бизнесът трябва да премине във…

ФАЗА 2: Оцеляване

Характеристики: Фирмата функционира достатъчно дълго, за да докаже на практика, че има пазар за нейните продукти/услуги и реални клиенти. Собственикът се идентифицира с бизнеса и всичко зависи изцяло от него. 

Плюсове: На този етап малкия бизнес започва да печели по-добре и излиза на печалба. Има възможност за развитие и внедряване на нови продукти/услуги. 

Рискове: Вместо да развива управленските си компетентности, собственикът може да се фокусира върху задълбочаване на специфичните умения, с които поддържа бизнеса. Такова поведение обаче ще попречи на компанията да се развива и има риск тя да остане завинаги в тази фаза, без да осъществи по-високи финансови и лични цели.

ФАЗА 3: Ръстеж

Характеристики: Размерът и сложността на бизнеса се разрастват с висока скорост. Собствениците се сблъскват с решението дали да се възползват от постигнатото и да растат и как да задържат фирмата печеливша и стабилна. 

Плюсове: Бизнесът е стабилен и печеливш. Има голям потенциал за развитие. 

Рискове: Неспособността за делегиране може да доведе до свръх контрол от страна на собствениците, а това е пречка пред развитието. Липсата на средства за растеж може да попречи на компанията да премине към следващата фаза. Нужно е да се въведат процеси и системи на управлениеФаза 4: Развитие

Характеристики: Установени са системи и вътрешни процедури за управление. Бизнесът е в относително стабилна фаза. 

Плюсове: Собствениците постепенно се отделят от ежедневните задачи и могат да се фокусират върху стратегическото развитие и намирането на средства за растеж. 

Рискове: Прекомерната бюрокрация може да намали ефективността вътре в компанията и да се окаже пречка за иновативни решения. Ако с екипа не се работи правилно, има риск от висока вътрешна конкуренция, което спъва процеса по развитие.

Фаза 5: Зрялост

Характеристики: Увеличава се управленския персонал, за да се компенсират грешките на растежа. Пoлзват се системи за управление на приходите, разходите, бюджетирането и фирмата има ясно поставени цели за постигане. 

Плюсове: Компанията е достатъчно голяма и стабилна, мечтата на собствени бизнес на основателя вече се е сбъднала. 

Рискове: Липса на гъвкавост при промяна на условията на пазара, загубване на предприемаческия дух, който движи компанията напред. 

Предизвикателствата във фаза 5 са свързани с увеличаване на печалбата и планове за нейното инвестиране по адекватен начин.В коя фаза поставяте компанията си? Притесняват ли ви предизвикателствата, пред които сте изправени? Струва ли ви се, че мечтата ви за повече свободно време, по-голямо удовлетворение и повече пари се отдалечава, вместо да се приближава?

Запазете си безплатна среща с нас в Walks&Talks, за да планираме заедно как да сбъднете мечтите си.