Управление, базирано на успеха

Управление, базирано на успеха. Как да управляваме успешните екипи.

Ние сме родени да бъдем успешни. Желание, което оформя живота ни. Уникалността на всеки човек носи индивидуалния начин да бъдем успешни.

Казус

Изкушението да имаме стил на управление, основан на Страха и да постигнете успех, използвайки инструментите на страха. Страхът е най-лесният начин да управлявате хората и да постигате резултати.

Управление, базирано на успеха, е да се споделят целите и да се вярва, че хората ще бъдат по-ориентирани към резултатите и използването на вътрешния естествен принос ще постигне повече, както за организацията, така и за тях самите. Управлението, базирано на успеха, изисква доверие, прозрачност, съвместно поставяне на цели, насърчаване, празнуване, обсъждане на грешките и бързи отговори.

Как. Тайната е, че когато изграждате среда, която цени успеха на индивида, вие отваряте нова ера на организационната култура, в която всеки отделен член на екипа показва най-добрите си резултати към целите.

Нека да ГОВОРИМ по темата и да изградим заедно доверие, че управлението, базирано на успех, е по-ефективно, отколкото управлението на базата на страх.