Индивидуални консултации

Изправени пред предизвикателствата на динамичната среда, забързани в постигането на професионални и лични цели, желанието да осигурим по-добър свят за нас и нашите близки ни кара да взимаме решения за промени. 

Когато имате нужда от красива, устойчива и смислена промяна, за да преминете към следващ етап от живота си, може да разчитате на нас за: 

  • Реалистична оценка на възможностите и потенциала Ви 
  • Изграждане на карта на ресурсите Ви
  • Дефиниране на желания баланс между лични и професионални цели
  • Личен финансов план 
  • Изграждане на лична марка (Personal Branding)